REKONEKCIJA® I REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE®

четвртак, 22. март 2012.

Sopstvena mudrost tela


Prvu holografsku sliku uradio je naučnik Denis Gabor. Za to svoje otkriće dobio je 1971. godine Nobelovu nagradu.
Hologram je posebna laserska slika (laserski svetlosni zapis) čiji svaki pojedinačni deo sadrži u sebi obaveštenje o celini slike. Njegova praktična pojava je potkrepila stavove onih naučnika koji smatraju da svaka stvar u sebe uključuje i sve druge stvari, pa prema tome i jeste sve ostalo – zapravo, da svaki delić vasione nosi upisano obaveštenje o celini i da se ceo svemir ponaša kao jedinstveni veliki hologram.


SVE U JEDNOM

Sa čudesnim predosećajima Tesla je ovo naučno gledište izneo još 1900. godine. On o tome kaže:
„Kad govorimo o čoveku mislimo na pojam čovečanstva u celini i pre nego što primenimo naučne metode u ispitivanju njegovog kretanja, moramo to da prihvatimo kao fizičku činjenicu. Ali, da li neko može danas tvrditi da svi milioni pojedinaca i svi bezbrojni tipovi karaktera čine jednu sveukupnost, jedinku?
Iako smo slobodni da mislimo i delamo, mi se držimo zajedno neodvojivim vezama kao zvezde na nebu. Mi ne vidimo te veze ali ih osećamo. Posečem se po prstu i to me zaboli: taj prst je deo mene. Vidim povređenog prijatelja, a to i mene zaboli: moj prijatelj i ja smo jedno. A sada vidim pobeđenog neprijatelja, hrpu materije, za koju me je najmanje briga od svega na svetu, ali to me ipak rastužuje. Zar to ne pokazuje da je svaki od nas samo jedan deo celine?

Vekovima se ova zamisao proklamovala u savršeno mudrom učenju religije... Budisti to izražavaju na jedan način, hrišćani na drugi, ali i jedni i drugi kažu isto: Mi smo svi jedno. Metafizički dokazi, međutim, nisu i jedini koje možemo da iznesemo u prilog ovoj zamisli. Nauka takođe priznaje povezanost izdvojenih pojedinaca iako ne sasvim u istom smislu kao što priznaje da su Sunce, planete i meseci sazvežđa jedno telo i nema sumnje da će se to potvrditi ogledima u budućnosti kada se naša sredstva i metode ispitivanja fizičkih i drugih stanja i pojava, usavrše... Tu se isto tako može naći delimično objašnjenje za mnoge od onih izvanrednih pojava nasleđa, koje su učinak bezbrojnih vekova slabog ali stalnog uticaja...
Stoga sve što postoji, organsko ili neorgansko, živo ili neživo, osetljivo je na spoljne nadražaje. Nema nikakve granice, nikakvog prekida neprekidnosti, niti posebnog i određenog pokretača života. Isti zakon upravlja celokupnom materijom, ceo univerzum je živ... “.

SOPSTVENA PAMET TELA

Iz ovakvog naučnog pogleda na svet, čiji je utemeljitelj, kao što se vidi, i Nikola Tesla, razvio se kvantno-holistički način lečenja. On objedinjuje mnogo različitih pristupa u jedinstvenom, na energiji zasnovanom obrascu lečenja. Bolest se posmatra kao posledica poremećaja kvantno-energetskog polja tela. Umesto da suzbija sporadične znake poremećaja (bol, upala, krvni pritisak...) kvantno-holistička medicina vraća energetski sklad u organizmu i tako uklanja same uzročnike bolesti što dovodi do prirodnog, spontanog isceljenja.

Kvantna medicina proniče u samo srce kvantnih procesa u organizmu i primenom holističkog pristupa usmerava na lečenje čoveka kao celine, a ne samo bolesti kao posledice poremećaja te celine.
To se čini unošenjem potrebne energije ili nadražajima onih satreperavanja (rezonanci) koje uspostavljaju skladan protok energija što dovodi do isceljenja i snaženja organizma. Za takav unos energije poseban značaj imaju električna i magnetna polja (elektromagnetizam), zatim jonska sredina i njihova međudejstva sa energijom organizma, kao i sa sadržajima svesti čiji se uticaj, preko moždanih zračenja, širi po celom telu.

Pored toga, određeno električno i magnetno delovanje dovodi do poremećaja u elektromagnetnom polju kod ćelija izazivača bolesti (virusi, bakterije, gljivice...) što dovodi do njihovog slabljena i uništenja, a time i izlečenja organizma.
Unos i nadražaj pomenutih energija mogu se vršiti spolja i unutar tela – posebno iz mozga.

Kad se pravilna raspodela energija u telu vrši iz mozga, onda stanja svesti i misaoni obrasci imaju vrednost svojevrsnih „misaono-energetskih pilula“ za kvantno uklanjanje uzroka bolesti i isceljenja.

Ovakvo lečenje oslobađa isceliteljske moći celokupnog tela koje, kako to smatra Nikola Tesla, ima sopstvenu pamet da osvesti svoje zdravstveno stanje i znanje da brani, obnavlja i leči sebe.

Gotovo sve Tesline zamisli o primeni elektromagnetizma u lečenju su prihvaćene i razvijaju se u savremenoj kvantno-holističkoj medicini, kao što su, na primer, razni oblici mikrotalasne rezonantne terapije.

Koristeći činjenice, a i svoje čudesne predosećaje o budućim otkrićima, Tesla je jedan od najznačajnijih utemeljitelja kvantno-holističke medicine čije zlatno doba tek dolazi. Opravdano je očekivati da će ona dati neke od konačnih odgovora po pitanju isceljenja, podmlađivanja i produžetka telesnog života uz istovremeni napredak duše ka spasenju i besmrtnosti. I u tome se vidi jedan od mnogih Teslinih anđeoskih učinaka.

Najveći deo svojih zamisli o lečenju elektromagnetizmom Tesla je izneo na predavanju održanom u Elektroterapeutskom udruženju u Bafalu, 13. septembra 1898. godine. Iz navedenih razloga predlažemo da 13. septembar bude dan posvećen kvantnoj medicini.
Spasoje Vlajić

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.