REKONEKCIJA® I REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE®

четвртак, 22. март 2012.

Šta nam se događa dok prolazimo kroz promenu
Ako želite da pratite svoj duhovni razvoj ili aktiviranje svetlosnog tela,mnogo korisnih informacija ćete pročitati u sledećem tekstu.

Oni koji su prošli Ličnu rekonekciju, mogu da prate proces i budu svesniji, ako obrate pažnju, na ono što se menja prilikom ove transformacije.

Razvoj Svetlosnog tela kroz faze ide mnogo brže i sa manje napora, kada je aktivirano Rekonekcijom nego što je navedeno u donjem tekstu.
U svakom slučaju, mnogo korisnih informacija.

Živimo u trenutku kada nam se događa transformacija našeg bića (promene koje doživljava svako od nas zajedno sa planetom Zemljom)
Mnogi simptomi isplivaju na površinu da bi smo ih se oslobodili.Naše ćelije postaju manje guste,prosvetljuju se i to izaziva reakciju.Ne zna se mnogo o ovom procesu.


Kada znamo zašto se događa,onda je sve u redu.

Tekst ne treba shvatiti bukvalno jer neće sve važiti za svakoga.Svi smo različiti pa će takve biti i reakcije.
Neki delovi ovog teksta su stručni (za one koje to zanima) a možete ih slobodno preskočiti.

Uz još jednu napomenu – Nećemo svi dostići navedene nivoe osim ako to nije naša želja. U ovom procesu je važno imati informaciju i učestvovati u ovom procesu da bi ostvarili željeni rezultat.

Uživajte u ovom putovanju upoznavanja sebe i bezgraničnih moći sopstvenog bića!
Prvi nivo svetlosnog tela

Kad se dogodilo prvo aktiviranje za mnoge od vas je to bilo kao da je u vašem DNK pregorela sijalica: « Vreme da se ide kući.» Isti taj osećaj bio je i u telu. U njemu se uzdizalo oduševljenje koje je jednostavno bilo predivno. Istovremeno je ono reklo: "Vreme je za redukovanje gustoće» pa su tako mnogi od nas prošli kroz jednu jaku "gripu". Ono što večina ljudi naziva "gripom" su ustvari simptomi "mutacije".Kada se događa smanjenje gustine, naša tela naginju glavoboljama, povraćanju, prolivu, aknama, osipima kao i simptomima sličnim gripi, poput bolova u mišićima i udovima.U martu 1988.g se dogodila takva epidemija gripe, koja je u stvari bila "epidemija" svetlosti.
Moderno istraživanje je označilo 99% DNK ljudskog gena kao otpad, jer "ne znamo šta oni zaista znače" .Ono ustvari sadrži ljudske DNK delove genetskog materijala svakog specija na Zemlji, plus genetski materijal, koji je kodiran holografski sa svim iskustvima čovečanstva, kao i sa iskustvima holografske rešetkaste strukture vaše vlastite inkarnacije, kao i delovima genetkog kodiranja svih osećajnih bića na 383 uzlazećih planeta unutar pet susednih univerzuma. Osim toga DNK sadrže skrivena kodiranja koja dopuštaju da fizička tela mutiraju u svetlosna tela.

Pre marta 1988 bilo je aktivno samo 7% genetskih kodova. Tada je Duh, na prvi nivo svetlosnog tela, aktivirao jedan niz tih skrivenih kodova pri ćemu je pušteno priticanje svetlosne i zvučne sekvence. Ovo novo aktiviranje kodova dalo je telu signal da je mutacija DNK u ćelijama prouzrokovala temeljnu promenu kao i energetsku obradu.

Evolucija je u toku

Nivo svetlosnog tela se meri prema sposobnosti ćelija da "izmeni materiju" svetlosti. Uporište za tu novu aktivnost ćelija je postojeća količina Adenosin-Triphosphata (ATP). Potrebna energija, za funkciju ćelija, dolazi od aktiviranja svetlosnog tela iz produkcije energije i sistema podhranjivanja, koja oscilira između Adenosin-Diphosphat (ADP) i Adenosin-Triphosphat (ATP). ATP omogućuje povezivanje energije u ćelijama.

U mitohondrijima se hrana pretvara u energiju za ćelije, koja je tada povezana u ATP. (Mitohondriji su funkcionalni i strukturni delovi svake telesne čelije sa zadatkom, uzduž svoje energetske dvostruke membrane, izgraditi i podhraniti u hemijskom obliku ATP i ADP.) ATP poseduje lanac od tri grupe fosfata koje proizlaze iz molekula. Kada jedan ATP molekul izgubi svoju spoljašnju fosfatnu grupu postaje ADP molekula.

Pokretanje hemijskog spoja oslobađa energiju pomoću koje ćelija može sprovesti svoju funkciju, kao npr. stvaranje proteina. ADP može kod preuzimanja energije jedne fosfatne grupe postati ponovo ATP. ATP i ADP gube fosfatne grupe i ponovo ih preuzimaju kako bi imale na raspolaganju energiju za funkciju ćelija. To je jedan u sebi zatvoren sistem biološke energije čija je posledica starenje i smrt. Ne prima se nova energija.

Kada je aktivirana mutacija svetlosnog tela, zasvetli jedan redosled skrivenih DNK kodiranja koji daju ćelijama novu smernicu.Prvo uputstvo je obavestiti ćeliju da bi trebala spoznati svetlo kao novi energetski izvor.Najpre svest ćelije nije znala šta bi s ovom informacijom trebala započeti. Kako su se ćelije kupale u svetlosti počeli su mitohondriji (koji su vrlo osetljivi na svetlost) u potpunosti preuzimati ovo novo aktiviranje boja i tonova i na eksplozivan način producirati ATP.Međutim,ćelije još nisu dovoljno zaprimile svetlosti, a da bi mogle stabilizovati spoj fosfata. Zbog toga se je ATP opet vrlo brzo razgrađivao u ADP, a metabolizam ćelija je bio dramatično ubrzan.

Sakupljeni otrovi, stare traume i akumulirane misli i emocije su se oslobodile iz fizičkog tela i prouzrokovale simptome slične gripi.

Fizički oblik se podelio, po svojoj staroj metodi funkcije mozga, na levu i desnu hemisferu. Takođe su i epifiza i hipofiza zakržljale do veličine zrna graška, umesto da imaju veličinu oraha. Kroz aktiviranje počela se menjati hemija mozga i stvarale su se nove synapse (veze između pojedinih nervnih ćelija).

Drugi nivo svetlosnog tela

Na drugom nivou biće šestodimenzionalna eterična plava prozirnost preplavljena sa svetlošću. Ona počinje otpuštati četvorodimenzionalne strukture koje vas vežu sa karmičkim iskustvima svih inkarnacija. Kao rezultat toga osećaš se možda malo dezorijentisanim i češće imaš "napad gripe" .
Ležiš najverovatnije u krevetu i pitaš se: "Zašto sam ovdje?" ili "Ko sam ja?" Pritom možda slutiš da bi u tvom životu ipak moglo postojati nešto poput "duha" .

Ako koristimo pojam "duša" govorimo o diferenciranom delu Duha koji sakuplja iskustva kroz tvoje fizičko telo. Ako govorimo o Duhu misli se na deo koji je nediferenciran i potpuno spojen sa Izvorom.

U drugoj fazi aktiviranja svetlosnog tela biće, dakle, otpuštene četvorodimenzinalne strukture, koje menjaju geometrijsku brzinu okretaja u tvom emocionalnom, mentalnom i spiritualnom telu. Ti se sada menjaš vrlo brzo. Uglavnom osećaš čisto telesne simptome i možda si vrlo umoran.

Treći nivo svetlosnog tela

U toj fazi fizička čula će biti neuobićajeno osetljiva. Tako te npr. miris nekog otpada prilično udaljenog može jako iritirati. Sve izgleda ekstremno osetljivo:

Stolica na kojoj sediš ili ti smeta odeća koju nosiš, jer si ispunjen osećajima.Na trećem svetlosnom nivou ljudi ćesto otkrivaju ponovo radost seksa. Zbog toga je od 1989.g.došlo do porasta nataliteta,kada su planeta i njeni stanovnici bili aktivirani u treći nivo.

Sve što se događa centrirano je u fizičkom telu. Ono se počinje, kako mi to zovemo, razvijati u « Bio-transduktorni sistem» . Tvoje telo je i bilo zbog toga stvoreno da bi moglo dekodirati i preraditi više svetlosne energije i osim toga prenositi ih na planetu.Ova je funkcija u igri odvojenosti zakržljala. Pojačanje telesnih čula je prvi znak za buđenje tvog tela u « Bio-transduktor» .

Iz Nadduše preliva se nediferencirano svetlo u petodimenzionalnu aksiatonalnu liniju. Iz aksiatonalnog okretišnog mesta reza, na površini kože, stvara se petodimenzionalni aksialni sistem kruženja. Aksialni sistem se tada proširuje na sve telesne ćelije i aktivira tamošnja okretišta.
Na prvom i drugom nivou svetlosnog tela još uvek se telo kupa u svetlosti. Nasuprot tome će na trećem nivou svetlo, kroz aksialni sistem, biti fokusirano u svaku ćeliju.

Mitohondrije prepoznaju svetlo kao « hranu» i produciraju više ATP-a. Kako ćelije primaju svetlost kao korisnu energiju sve manje pretvaraju ATP u ADP. Jer aksialni sistem energije iz Nadduše, pothranjen u celularnim mestima okretanja, producira ovu zvučnu i svetlosnu frekvenciju, koja menja broj okretaja atoma (naročito kod atoma vodonika) molekul ćelije. Kada se broj okretaja atoma ATP-molekule poveča nastaju nove funkcije. Tri fosfatne grupe, koje čine držak ATP-molekula, postaju antenama za nediferencirano svetlo, a simetrična glava molekula postaje prizma, koja otvara svetlo u fini spektar boja, tako da to može biti korišćeno od još spavajućeg DNS kodiranja.

Pre nego što je aktivirano svetlosno telo funkcioniše RNS (ribo nuklearna kiselina) u ćelijama samo kao glasnik u jednom smeru. Ona nosi uputstva aktivnih 7 procenata DNS-a u druge delove ćelije tako npr. naredbu, koji od proteina trebaju biti sintetizovani.

Na trećem nivou svetlosnog tela RNS je glasnik u oba smera. Sada svetlo, koje je preko ATP antene (prizme) ušlo u korisnu frekvenciju boja,može prenositi nazad u DNS lanac. Sa svakim novim nivoom svetlosnog tela bude se zaspali genetski kodovi i prenose informacije dalje, preko RNS-a, koje ih prenosi na ostatak ćelije.

To je vrlo slično CD tehnici. Na svakom CD-u mogu biti pothranjene enormne količine informacija.Zamisli kako je pothranjena neizmerna količina informacija u crvenom spektru i neizmerna količina podataka u plavom spektru. Crveni laserski zrak dodiruje površinu i iščitava sve crvene informacije. Pošto još ništa ne znaš o plavom spektru, sada ideš sa plavim laserom preko CD-a i svi podaci stoje na raspolaganju. Svetlo tj. frekvencije boja « čita» informacije u DNS-u na sličan način. Tako dugo dok spektar boja nije prenesen ne možeš znati šta je sve unutra sadržano. Svaki nivo svetlosnog tela poseduje svoju vlastitu boju tj. svoju tonalnu signaturu. Tako Duh postiže laganu promenu fizičkog tela.

«Jednosmerno» prenošenje informacija od DNS-a do RNS-a i kruženje energije ATP-ADP-a bila su zatvoreni sistemi koji su osiguravali degeneracije. Jedina zaista moguća promena bila je propadanje. Kroz aktiviranje svetlosnog tela mogu se u potpunosti razviti otvoreni sistemi u kojima telu stoje na raspolaganju beskonačne energije i beskonačne informacije. Između tvog tela i tvog Duha započeo je dialog.

Na prva dva nivoa svetlosnog tela još je moguće preokrenuti proces, jer ATP i RNS nisu još postigle nove funkcije. Od trećeg je već u toku napredna mutacija koja više ne može biti zaustavljena. To je razlog zašto su stanovništvo i sama planeta bili aktivirani. Aktiviranje trećeg nivoa svetlosnog tela dogodilo se iz jednostavnog razloga: Kako ovaj proces nebi mogao biti narušen.

Ovim aktiviranjem bilo je takođe omogućeno mesto povezivanja između ove i drugih, iz fizičkih nivoa, uzašlih planeta koje ih sve drži u sinkronicitetu. Jer ne uzlazi samo ova naša planeta nego i celokupna dimenzija i celokupni astralni nivo! Kada je to zaključeno više ne postoji fizički i astralni nivo. Sveukupni proces se naziva "udah" Izvora.

U našem modelu Izvor (Tačka Prvobitnosti, Sve-Što-Jeste,Bog) manifestuje kroz udah i izdah stvaralačku snagu – i to kroz vrlo lagani izdah i vrlo brzi udah.Postavlja se pitanje,zašto igra zgušćivanja nivoa odvojenosti traje milijarde godina da bi se ponovo, u vremenu od dvadesetak godina, sasvim okrenula.Zamisli da si ti Jedno i odlučuješ spoznati mirijarde mogućih lica onoga što ti možeš biti, kroz prostranstvo progresivne individulnosti. To je poput rastegljive gumene trake.

Postižeš sve više i više individualnosti, traka je sve više i više napeta do tačke u kojoj je postigla svoju maksimalnu rastegljivost. Ti si se udaljio od svoje Jednosti što je najviše moguće, a napetost je nezamislivo visoka. Dakle okreneš se i pustiš gumenu traku – tvoju odvojenost. I šta se dogodi? Brzo, poput metka, vraćaš se u svoju jednost.

Na ovoj planeti postoji igra odvojenosti koja je u međuvremenu isprobala svaku moguću izmenu uloga i svaku interakciju. Svaka karmička povezanost koja je mogla biti istražena je istražena. Zbog toga je započelo uzdizanje. Vreme je da se ide kući.
Svetlosni radnici su ljudi koji ovde asistiraju u prelaznom Teams-u u ovom procesu svetlosti. Zbog toga ste ovde. Neki od vas su ovde bili za vreme celokupnog ciklusa.

Neki su asistirali pri stvaranju ove igre i odlučili ostati ovde i videti kako to funkcioniše. Kada bi vreme posmatrao linearno tada bi se našao s one strane njega i svih paralelnih vremena, aktivirao bi se i sam bi bio svetlost. Jedna planeta ne uzlazi u jednom jedinom momentu, nego od momenta svog stvaranja. I to je razlog zašto ovde imamo toliko mnogo života. Neki od nas dolaze tek sada kako bi pomogli i to je takođe u redu.


Četvrti nivo svetlosnog tela

Na četvrtom nivou svetlosnog tela ulaziš u takozvanu mentalnu fazu. To oslobađa jednu masivnu promenu u hemiji i elektromagnetizmu tvog mozga. Ako u to vreme imaš još regulatorne kristale u tvom eteričnom telu oni bi mogli biti vrlo neprijatni. Posledice toga mogle bi biti glavobolje, smetnje u vidu i sluhu i bolovi u području grudi.

Ovi kristali sprečavaju da se svetlosne linije, unutar petodimenzionalne plave prozirnosti, ne mogu spojiti. Bolovi u grudima nastaju jer se tvoje srce, u procesu svetlosnog tela, sve više otvara dubljim nivoima. Kada se otvore određeni delovi mozga počinje se preobražavati tvoja sveukupna moć vida i sluha. Na četvrtom nivou počinje jedno sasvim novo funkcionisanje. Obe sfere mozga htele bi istovremeno delovati, no ako ih bilo šta poželi zadržati onda je moguće da se to prilično neugodno oseti. Večina ljudi oseća da se nešto električno događa u njihovom mozgu. Možda možeš doslovce osetiti elektricitet preko temena ili kako ti prolazi duž kičme.

Dobijaš prvi probni ukus nelinearne misli, a to može biti ili radosno ili zastrašujuće.
Obično se, na četvrtom nivou svetlosti, u tvom životu pojavi neko ko kaže: « Najvažnije je u životu ne oklevajući slediti svoj Duh.» Odjednom tvoje mentalno telo kaže: « Možda nešto drugo ima kontrolu. Čini mi se, da je ja svakako nemam.» Tada počinješ sebe drugačije gledati i iznenada ti nije više tako sigurno šta je realno a šta ne. Tvoj Duh, u svakom slućaju, šalje kroz tvoje energetsko telo mnogo snažnije, opsežnije slike realiteta i mustri.

Na četvrtom nivou dobijaš pojam o tome da postoji Duh. Iznenada dobijaš impulse iz dosad nepoznatog područja i pomišljaš da bi te impulse trebao slediti. Tvoje mentalno telo viče: « Molim vas trenutak! Što to znači? « Ono naravno želi zadržati kontrolu nad svetom i prilično se loše oseća, jer sluti da će se sve promeniti. Sve što se pre smatralo realnim sada se menja.

Možda na mahove imaš sposobnost vidovitosti ili telepatije. Gotovo u svakom čoveku postoji, u to vreme, sposobnost uživljavanja.Međutim, mentalno telo želi sve to ponovo potisnuti. Ono oseća da je opasno ako se emocionalno telo otvori. Sa stanovišta mentalnog tela dovodi te emocionalno telo u životnu opasnost. Ti mahovi sposobnosti uživljavanja mogu biti vrlo neugodni, a istovremeno takođe vrlo razvedrujući. « Ja sam spojen sa svim. Ovde postoje ljudi koje sam možda već pre poznavao. Od nekuda te poznajem. Vrlo si mi blizak.» Možda slutiš da postoji smisao zbog čega si ovde.

Peti nivo svetlosnog tela

Na tom nivou mentalno telo kaže: « Možda ću pokušati slediti Duh. Ne znam još dali bi sve trebao verovati ali pokušaću.» Tada se ono započinje ogledavati za uporištem.
Vrlo često ljudi vide sami sebe u jednom vidu vizije, u jednom drugom obliku delovanja. Faze snova se menjaju. Možeš se sećati više snova. Neki ljudi dostižu, na petom nivou, čak i lucidne snove.

Neki ljudi iznenada veruju da su poludeli jer imaju iskustva sa nelinearnim misaonim procesima. Sasvim spontano, ne obračajući pažnju na detalje, iznenada obuhvataju Sveukupnost. Ali mentalno telo ponovo kaže: « Trenutak molim, ja to ne mogu kontrolisati. Dali ćemo to preživeti?» Dakle ono sumnja u to što se događa. « Postoji li Duh? Verojatno da. No bolje je da to ispitam inaće ćemo svi morati umreti.» Iz mentalnog tela se podižu vrlo mnogo uzoraka preživljavanja. Ono počinje menjati svoja kretanja i odbacuje stare uzorke.

Jedan drugi deo tebe je jednostavno poput srećnog malog deteta koje kliće: «Ura, idemo u svetlost!» ali mentalno telo je prilično zlovoljno. I tako vidiš obe strane tvog Bića i primećuješ da moraš doneti odluku.

Polako dobijaš predstavu o tome, da si nešto više, nego što si do sada verovao,dok mentalno telo kaže: « Ali ne, to nije istina!» i ponovo zalupi vratima.Ipak,ona se ponovo otvore. Ti prolaziš kroz proces u kojem se sve otvara i ponovo zatvara, a to se može osećati vrlo deprimirajuće. Ali ono što Duh zaista treba jeste da tvoje mentalno telo odustane od kontrole. Samo tako možeš postati aktivno utelovljeni Duh, koji je u svakoj dimenziji potpuno svestan.

Na petom nivou bićeš takođe svestan da mnoge tvoje slike realnosti uopšte nisu tvoje vlastite. Iznenada će ti biti jasno: « Ja to radim tačno kao moj otac. Moj otac je bio zanovetalo i ja sam tačno takav. To nije moja energija.» Ili: « Moje dete je upravo prevrnulo bočicu za mleko i galamim na njega,isto kao što je i moja majka galamila na mene. To nije moja energija. To nije ono što ja zaista želim.»
Bićeš svestan da u sebi nosiš slike realnosti koje nisu tvoje vlastite. Tada počinješ mentalno sortiranje i pitaš se: « Ko sam ja?»

Svaki čovek sprema, u svom energetskom polju, slike o tome koje stvari su sada takve. One dolaze od roditelja, dede i bake, od braće, prijatelja i partnera. Celokupna slika je neprestano aktualizovana. Ako si svestan da se te slike nalaze u tvom energetskom polju možeš se zbog njih osećati vrlo ograničenim.

Sada već osećaš sve te predivne promene u tvom telu, a istovremeno si okružen od tih slika i osećaš se kao da si zatvoren u stakleni kavez. I tako započinješ proces čišćenja: « Nešto uzimam od ovog ali ništa od onog, malo od ovog, malo od onog.» Kroz to ćeš biti sve više i više svestan vlastite energije i onog što ti zaista pripada. I ako imaš neku misao ili neku sliku o nečemu što imaš trebaš se samo upitati: « Kopiram li upravo mog oca ili sam to stvarno ja?» U početku može to za neke ljude biti zastrašujuće, kada se po prvi put pogledaju u ogledalo i kažu: « O ne, zaista ličim na moju majku iako sam se zaklela da nikad neću biti takva.»To je samo privremeno, te slike će nestati iz tvojih polja.

Šesti nivo svetlosnog tela

Na tom nivou možeš aktivno i svesno oslobađati slike realiteta iz tvojih polja. Odavde te tvoj duh dovodi u kontakt sa ljudima koji rade sa procesom svetlosnog tela. Možda će ti duh čak dobacivati knjige. Dali si već kada doživeo da su ti u knjižari sa police knjige doslovce pale u ruke? To iskustvo možeš imati u bilo koje vreme. To je najdraža metoda duha nekome preporučiti čitanje. Na taj način dobiješ druge slike realiteta i nove informacije. Stičeš veće razumevanje o tvom vlastitom realitetu i o tome kako ti u njemu funkcionišeš.

U petom ili šestom nivou svetlosnog tela počinješ osećati stvari kao propusne. Možda osećaš, u tvojoj meditaciji, da su tvoje ruke propusne. Možda imaš neka druga čudna iskustva, na primer, ako dotičeš neki zid i čini ti se da on popušta. Možda imaš udarce multidimenzionalnih osećaja, nelinearnih misli i osećaj da ništa nije realno. To može biti veliki šok za one – tipove mentalnog tela, koji bi uvek želeli imati sve u najboljem redu. Odjednom vidite celokupnu sliku. Tada se morate vratiti nazad i videti kako ste tamo dospeli. Neki od vas pritom imaju vrlo intenzivna iskustva. Sada mentalno telo započinje spoznavati na sasvim novi način.

Kako je šesti nivo svetlosnog tela, za mnoge ljude, vrlo neprijatan mnogi ljudi ovde napuštaju planetu.» Želim li zaista biti ovde? Moram li sve ovo smeće zaista gledati? Moram li zaista učestvovati u tom procesu? Mnogi ljudi se odluče za suprotno. I to je u redu.Oni će u jednom drugom životu proći kroz taj proces.Ko u tim okolnostima ne napusti planetu najverovatnije će proći kroz ceo proces.

Budi ljubazan sa tvojim bližnjima. To je vrlo bolan stadijum u kom će sveukupni osećaj identiteta biti ponovo struktuiran. Kada sretneš ljude možda će te pitati: « Šta to samo radiš, kad izgledaš jednostavno izvrsno!» Daj ljudima informaciju da planeta ide u svetlost i da se mi nalazimo u procesu uzdizanja. Ili im kaži koji bi ih ljudi mogli posavetovati. Ili ponudi svoj telefonski broj, da bi osoba o tome, ako želi, mogla razgovarati. Podrži ljude oko sebe.

Po običaju doživljavaš, na šestom nivou, fazu nove procene koja može biti vrlo neprijatna. « Dali želim biti ovde? Želim li živeti? Da li želim prolaziti kroz sve ovo? To može dirnuti vrlo dubko. Mrziš svoj posao, mrziš svoj život, mrziš jednostavno istovremeno sve i svakoga.

Na šestom nivou si ustanovio da su mnogi ljudi otišli iz tvog života. Možda ćeš promeniti svoje zvanje, oženiti se ili razvesti. Tvoj se krug prijatelja potpuno promenio, tvoj sveukupni smisao života se promenio i naučićeš da se ne bojiš promena. Ako se na ovom mestu zatvoriš može taj proces potrajati i do jedne godine i tvoj će život za to vreme biti prilično jadan.Večina ljudi vrlo brzo nauči opustiti se i pustiti da stvari protiču.

Novi ljudi ulaze u tvoj život koji su mnogo bolje usklađeni za zadatak (koji je takođe i tvoj) nego što si ti to sam ikada bio. Vi ste u radnim grupama na ovoj planeti i ovi ljudi su oni sa kojima trebaš raditi. Nestanak ljudi koji su, zbog karmičkih razloga ili obaveza, bili u tvom životu može biti ponešto zastrašujuće ali ako duboko udahneš i kažeš: « Želim ti sve najbolje i najlepše u tvom životu. Ponovo ćemo se videti», videćeš da će ljudi, koje sada treba da sretneš vrlo brzo početi da ulaze u tvoj život. To ubrzava celu stvar i donosi takođe mnogo radosti.

Između šestog i sedmog nivoa svetlosnog tela prolaziš kroz uobičajeno iskustvo koje se naziva “opadanje duha” . To znači da jedan veči, u višim dimenzijama egzistirajući, deo tebe dolazi u tvoje telo. Kroz to se menja tvoja čitava okolina.

Ranije si bio mišljenja: “Možda postoji duh i možda ću pokušati da ga sledim” sada si ga promenio u: “Ja znam, sa svakom ćelijom mog bića, da sam delujući duh na ovoj planeti.” I sada počinješ učiti šta to znači biti neizmeran duh. Za to vreme je po prilici trećina strukture svetlosnog tela aktivirana u eteričkoj plavoj prozirnosti. Često sam sebe doživljavaš kao blještavo svetlo što je vrlo uzbuđujuće. Na šestom nivou svetlosnog tela često se menjaju oči ljudi. Možeš zapaziti kako iz njih zrači jedno duboko svetlo.

Ti i ljudi u tvojoj okolini započinjete opažati na jedan nelinearni način i imate mahove telepatije i komunikacije na dosad nesvesnom nivou. U suštini uvek si i bio telepata, vidovnjak i multidimenzionalan, ali tvoje mentalno telo i tvoj mozak su to jednostavno isfiltrirali i potisnuli. Dakle, roletne su podignute i možeš spoznati ono što je oduvek i bilo prisutno. Dolazi se do tačke gde se stvari opet osećaju normalno i neće više postojati veliko « aaah » . Neće više postojati sijalica, koja će pregoreti, nego samo još « Ja sam ovde. Ja sam potpuno ovde. Sada.» Tvoj život će biti jedan radostan ples s duhom.

Celokupna planeta i njeni stanovnici, u ovom momentu, prolaze kroz duboku fazu nove procene. Polarizacija energija se događa na sve višim nivoima, kao da se jačina tona sve više pojačava. Planetarna polarizacija je intenzivnija. Videćete da vi koji živite Nebo na Zemlji, stojite rame uz rame sa onima koji imaju Pakao na Zemlji.

Sva su bića neizmerni, multidimenzionalni božanski majstori.

Učite se saosećajnosti, ali isto tako nemojte se vezivati. “Dozvoli da se brinem za tebe!” Saosećanje je kada sve učinimo kako bi neko mogao učiniti sledeći korak prema napred. To neki put može značiti, nekome nežno povući tepih ispod nogu, ili može značiti nekog probuditi ili ga podsetiti na njegove odgovornosti. I to često znači voleti ga u potpunosti. Sa svim probuđenim i još spavajućim delovima. Misli na to da su oni u prvom delu misije još uspavani i poštuj one koji još spavaju. Mnogi svetlosni radnici se boje ljudi koji još spavaju ili im zameraju ili ne mogu da ih razumeju..Sasvim prirodno ćeš razviti smisao za službu duhu i svemu što živi. Biće to ekstatično. Ali nemoj zaboraviti kako je ili kako će biti za mnoge ljude težak ovaj period. Pogledaj na stepen nove procene i razumećeš zašto se za ovaj stepen kaže da on određuje, dali je neko prošao kroz proces ili ne. To je mesto na kom mnogi ljudi izađu ili potpuno uđu u program.

nastaviće se...

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.