REKONEKCIJA® I REKONEKTIVNO ISCELJIVANJE®

петак, 04. мај 2012.

Kvantni skok


"Rekonektivno isceljivanje® je najviši oblik isceljivanja koji je trenutno poznat na zemlji. Začudujuće je jednostavan i izuzetno efikasan. Ovde je moć više inteligencije na delu. Iscelitelj je tu da se napravi spona, da se ponovo uspostavi harmonija izmedu Čoveka i Univerzuma. Brojna su dokumentovana lečenja bolesti opasnih po život, ozbiljnih anatomskih deformacija i mentalnih problema. Rekonekcija® ili Lična rekonekcija aktivira povezivanje DNK lanaca."

O procesu aktiviranja DNK lanaca govori i knjiga Dr.Roberta V. Gerarda "Promenite svoju DNK - Promenite svoj život".
U sledećem tekstu su izdvojeni delovi knjige koji objašnjavaju šta se događa prilikom ovog procesa i šta podrazumeva promena.Na koji način reagujemo nakon aktiviranja,sve u prilog tome,da možemo sebe da posmatramo i da možemo da prepoznamo oslobađanje,da u stvari u svakom trenutku budemo svesni i budni, dok traje fizičko i emotivno čišćenje.
Svi smo različiti u odnosu na to, kakva smo životna iskustva potisnuli i reakcija će biti različita i individualna.Međutim,svakako će nam dobro doći informacija o tome kako taj proces deluje uopšteno.


Projekat isceljivanja DNK

Šta je naše poslanstvo?

Poslanstvo projekta isceljivanja DNK* je aktiviranje višestrukih nizova DNK u što je više ljudi moguće, isceljivanje pojedinaca i poučavanje postupaka isceljivanja DNK širom sveta. Nameravamo podstaći što više ljudi da se iscele.
U ovo smo uključili takve obrazovne programe koji pružaju oruđa i postupke kojima se podstiče volja za razvijanjem sebe, ljubavi prema sebi, i nastojanje da se ubrza razvoj svesti svakog pojedinca kako bi spoznao sebe kao božansko biće.

Želja nam je nadahnuti što više ljudi da, vođeni srcem, spremno isceljuju sebe i druge. Zovemo ih »Oni koji srcem grle svetlost«. Pridružite nam se u tom globalnom nastojanju!

Pozivamo vas da se uključite u ovo globalno i svrhovito poslanstvo.
Dajte sebi vremena da se upoznate sa programom i pridružite se ovom veličanstvenom nastojanju. Širite ovu dobru vest! Ovo što vam predlažemo nije poslovni poduhvat ni avantura nego uzvišeni cilj globalnih razmera.

Pamtite uvek, Bog vam je dao dragoceni dar, sposobnost da menjate svoju DNK a s time da promenite i svoj život. Vi to možete!

DNK je skraćenica za izraz dezoksiribonukleinska kiselina,ima duge spiralne
molekule u jezgru svake ćelije koja sadrži potpunu informaciju života.

Naučnici i medicinski istraživači osvojili su ono što se pre pedeset godina činilo nemogućim. Dalja istraživanja samo pridonose još većem otkrivanju potencijala nepoznatog. Naša su nas istraživanja dovela do same granice Svemira te pokazala da samo u našoj galaktici ima barem 250 milijardi zvezda i bilijoni galaktika unutar posmatranog Svemira. Fantastično? Da!

I pogled u suštinu naših tela jednako je dubok i fascinantan.Prema hermetičkom principu, dinamika ćelija paralelna je dinamici galaktika. Kvantna fizika dosledno proučava velike prostore između elektrona i jezgra svakog atoma unutar raznih molekula.Međutim, ni najsnažnijim se elektronskim mikroskopom ne može otkriti samu nit života - veličanstvenu celinu DNK unutar naših ćelija.Kako se DNK raspoređuje s obzirom na svoj sadržaj kompletnog nacrta ljudskog tela? Što prouzrokuje starenje i bolesti? Hoćemo li to ikada otkriti? Odgovor je DA!
Inicijativa svetskih razmera,Projekt-ljudski genom, ostvarila je početkom 2000. nagli proboj u tajne genetskog koda, a koštala je više nego slanje čoveka na Mesec.

Naučnici su trebali pregledati hromozome, koji se sastoje od DNK, a ova sadrži oko 100 000 gena (prema zadnjim procenama,svega oko 30 000 gena). Otkrivene su sve »adrese«, tj. lokacije pojedinih gena na dugoj spirali DNK. Je li ključ života u našim rukama? Krenimo korak dalje pa postavimo ovo pitanje: »A ko je stavio ključ u ključanicu?« i »Kakva to inteligencija upravlja našom DNK da bi ova omogućila odvijanje najzamršenijih i najsavršenijih zadataka koje je čovečanstvo ikada imalo priliku upoznati?«

A suština je još daleko suptilnija - naučiti kako ćelije i njihova DNK komuniciraju! Kad se to otkrije, čućemo samu tajnu života,ili će, možda, DNK čuti nas! Kad jednom primenite postupke,vaša će se DNK promeniti a sa njom i vaš život.
DNK i RNK* poseduju jedinstvene sposobnosti da se repliciraju i da komuniciraju. Proces deljenja ćelije toliko je veličanstven da zaslužuje nalepnicu »čudo«. Jeste li znali se cela DNK replicira svaki put kad se ćelija podeli i replicira? Začeće je čudo. Primite novorođenče u naručje pa procenite sami!

Kad govorimo o zdravlju i podmlađivanju, sve više je pouzdanih informacija koje ukazuju na to da izreka »um vlada materijom« počinje u trenutku kad DNK dobije uputstvo da nešto obavi. Dr. Deepak Chopra, autor nekoliko svetskih bestselera, posvetio je u svojoj knjizi »Ageless Body, Timeless Mind« čitavo poglavlje »DNK i sudbina« objašnjavanju mogućnosti toga da na »svesnost« utiču neki hormoni unutar molekularnih procesa DNK. U daljnjem tekstu tvrdio je: »Na svakom je pojedincu odgovornost za promenu svesti.«

Najviši oblik inteligencije podrazumeva sposobnost komunikacije.Kad komuniciramo prisiljeni smo biti svesni svoje namere.

A kad svoju nameru podignemo do najviših vrhunaca znanja, počinje proces stvaranja. Namera je najviši oblik stvaranja.

A namera iz srca je vera na delu. Ključ života je u našoj sposobnosti,da se služimo svojom namerom pa tako utičemo na promenu u sebi.

Andrew Weil,jedan od vrhunskih lekara našeg doba i zagovornik alternativnog pristupa lečenju, u svom bestseleru »Spontano isceljivanje« govori: »Radi se dakle o osnovnim delatnostima isceliteljskog sistema koji se razaznaje na nivou makromolekula, koje su na granici između žive i nežive materije. Na tom nivou nema još ni traga imunom sistemu, a nema ni nervnog sistema,kojima bi se prenosile poruke iz mozga. Daleko smo ispod nivoa sveta organa. Čak i kad nismo posve upoznati sa zamršenim detaljima toga kako se DNK sama popravlja, moguće je izvesti nekoliko zaključaka:

• Život poseduje sposobnost isceljivanja. DNK nosi u sebi sve potrebne podatke da sama proizvede enzime kojima se popravlja.
• Sistem isceljivanja neprestano radi.
• Sistem isceljivanja sposoban je dijagnostikovati.
• Isceljivanje je spontano.

U knjizi »Solarian Legacy« (Solarno nasleđe), Paul Von Ward raspravlja o tome kako svesnost igra vitalnu ulogu u mor-fogenetskim procesima, tj. razvoju strukture nekog organizma. On i drugi naučnici danas znaju da tanana energetska polja postoje u celom poznatom Svemiru. Von Ward elokventno sugeriše da - kad »se svesna namera« združi s tim »tananim energijama« - nastaje stvaranje u oba domena - stelarnom i atomskom.

DNK izgleda kompleksno, ali se u suštini pretežno sastoji od jednostavnog šećera i četiri osnovna azotna molekula.Vaš život zavisi od toga kako ti molekuli razmišljaju, deluju, međusobno utiču i repliciraju se, ali imamo li i mi udela u svemu tome što čine? Odgovor je ponovo DA. Zaista imamo udela!
Svet, a sa njim i naši životi, brzo se menjaju. Vreme kao da nestaje pred našim očima. Predskazanja o »kraju vremena« sve češće se čuju oko nas,pa se pitamo: »Šta se to zaista događa?« i »Zašto?«.

Čini se,da je sad na nama,kao čovečanstvu,da obavimo kvantni skok. Previše smo postali zavisni, kad se radi o našem mentalnom i telesnom zdravlju, o »drugima«. Suočavamo se svakodnevno s činjenicom da nas neko drugi vodi,pa čak i namerno loše. Stalno govorimo kako nam to rade »oni«. Uvek su to »oni«. A vi ste taj koji igra vitalnu ulogu u svemu što se tiče vašeg zdravlja, života u istini, i stvaranju onoga što vas čini srećnima.

Vreme je sada! Preuzmite odgovornost za svoj život - živite ga!Spoznajte da je ovladavanje sobom vaša velika sposobnost.
Vi posedujete svu svesnu nameru i tanane energije kojima menjate svoju stvarnost, uključujući i vašu DNK. Aktivirajte se, spoznajte svoje božansko ja. Postanite sve ono što možete biti! Sada je čas da promenite svoju DNK i time promenite svoj život.
S ljubavlju, u svetlosti i miru, Robert V. Gerard

Činjenice za razmišljanje

• »60% svih osoba kojima su propisani farmaceutski lekovi završe s problemom uzrokovanim lekom što u SAD-u rezultira time da u bolnice mora ići godišnje gotovo 9 miliona ljudi...28% svih bolesnika koji su 1992. primljeni u bolnice oboleli su od neke bolesti povezane s trošenjem prepisanih lekova. Između 80 000 i 90 000 pacijenata umrlo je od lekova koje su im prepisali lekari.«

Electrical Nutrition

• 82% stanovništva SAD-a nezadovoljno je sadašnjom situacijom;75% Amerikanaca ne očekuju za sebe neku sjajnu finansijsku budućnost; a 85% Amerikanaca želelo bi bolje vladati svojim vremenom. Zbog toga su pod stresom koji napada imuni sistem i blokira isceljujuće energije kreativnog procesa.
• Svaki četvrti od 10 Amerikanaca koristio je usluge alternativne medicine u 1997. godini; od 1990. praktičari alternativne medicine beleže ukupni porast poseta pacijenata od 50 posto. Amerikanci su platili 21 milijardu dolara za usluge praktičara alternativne medicine.«
The Journal of the American Medical Association

• »Većina (više od 85%) uzroka smrti na zapadnoj hemisferi su degenerativne bolesti: uglavnom srčane bolesti, rak, šećerna bolest i artritis.«
Peter Knopfler, istraživač

• »Procenjuje se da godišnje 2 216 000 bolničkih pacijenata pati od ozbiljnih propratnih posledica prepisanih lekova (ADR - Adverse Drug Reaction).«
The Journal of the American Medical Association, April 14,1998.

• »Važno je shvatiti da hrana koju jedemo uopšte ne dospeva do naših ćelija. 99,9 posto prođe kroz naša creva i napusti telo...Naše telo treba menjati svoje probavne enzime i bakterije koje regulirašu Ph faktor probavnih sokova kako bi varenje funkcionisalo. A to je neka vrsta električnog procesa u telu...Lagano razaranje električnih funkcija u spiralama creva često prouzrokuje poremećaje u radu ćelije i
njenoj komunikaciji s vlastitom DNK. Ćelije, u suštini, gube kontakt sa svojim priručnikom uputstva,što se kasnije u životu manifestuje u bolesti koju zovemo rak.«
Electrical Nutrition

• Bar 34 posto Amerikanaca koristi usluge »nekonvencionalnih« terapeuta kao što su to na primer kiropraktičari i travari. Uzimaju megavitaminske dodatke, a broj poseta alternativnim praktičarima danas je veći od broja poseta lekarima opšte prakse.
Prema izveštaju Harvard Medical School (Medicinski fakultet Univerziteta Harvard) u časopisu The New England Journal of Medicine

• »Samopomoć u zdravlju je budućnost.«
The Popcorn Report, Harper Business

• »Enzimi upravljaju hemijskim reakcijama pri stvaranju i preradi masnoća. Ti enzimi su belančevine čiju formulu čuvaju geni u DNK. Ako se DNK pogrešno poreda pa stvori defektni gen,telo će proizvesti defektni enzim, što će dalje poremetiti metabolički proces i rezultirati preteranom debljinom ili prouzrokovati druge probleme.«
Health & Fitness Newsletter, Dec.7,1999.

• Glavni uzrok smrti u SAD-u su poremećaji koji se mogu sprečiti. Prema statistikama,u američkim je bolnicama 1997. godine bilo više od 33,6 miliona pacijenata.Dva sprovedena istraživanja su pokazala da je najmanje 44 000,a možda čak 98000 pacijenata umrlo zbog lekarske greške...što je osmi najčešći uzrok smrti u SAD- u. Broj smrti usled pogrešnih medikamenata veći je od broja smrti prouzrokovanih
saobraćajnim nesrećama (43 458),rakom dojke (42 297) ili AIDS-om(16 516).
National Academy Press, 1999.

• Novac i medicina:
50 milijardi dolara odnosi industrija mršavljenja,27 milijardi dolara otpada na industriju alternativnih metoda zdravlja
33 milijarde dolara na industriju lične higijene 23 milijarde dolara odnosi industrija prehrambenih dodataka.
Izvor: »'Nutrition Business Journal«

Svrha ove knjige

Tehnike aktivacije i isceljivanja DNK, moćan su način istraživanja vašeg unutrašnjeg prostora. Možda prvi put u životu vi ćete biti svedok spontanog
isceljenja, rešiti se bola, osloboditi se tereta emocija, te se osetiti većim od sobe u kojoj sedite.

Doživljaj aktivacije DNK je prvi korak prema potpunoj integraciji tela,uma i duše - trenutak kojeg ćete se uvek sećati s radošću. Dok se upoznajete s ovim tehnikama, sve više se upoznajete sa svojim telom i otkrivate prostranstva unutarašnjeg sveta.
Zamislite da se uputite u svoje ćelije, da s njima razgovarate i da im zapovedate da pravilno rade. Zamislite da bol i bolest pretvarate u Ljubav. Shvatit ćete svu moć isceljivanja i uvideti kako stvari doista funkcionišu. Zamišljajte!
Promenite svoju DNK, promenite svoj životi!

Ovlašteni praktičari DNK na raspolaganju su onima koji će se radije aktivirati ili isceljivati kod iskusnog i obrazovanog iscelitelja.

Ovo je je putovanje u bolje zdravlje, isceljenje, i nesebično deljenje s drugima. Odvesće vas do samih granica vaše mašte, otključati vrata ograničenja i podstaći vaše kreativne sposobnosti do razmera, o kojima ste nekad samo mogli sanjati.

Aktivacije DNK i isceliteljski procesi su vaše urođeno pravo. To je univerzalni dar za svakoga, ali taj dar nažalost premalo koristimo. Sami možete razvijati isceliteljske aspekte Života u sebi, osnažiti um, telo i duh. Postići savršeno zdravlje. Vi zaista možete promeniti svoju DNK i promeniti svoj život.

Postanete li stvoritelj-iscelitelj, uživaćete u plodovima boljeg zdravlja i ceniti radost služenja drugima. Stoga vas molimo da i dalje budete otvorenog duha,te tim tehnikama pružite šansu provere.
Vi to možete!


Dobrobiti aktivacije DNK

Pregled potencijalne dobrobiti koja proizlazi iz aktivacije DNK dat je u daljnjem tekstu. Različite osobe različito doživljavaju aktivacije, ali je činjenica da su hiljade ljudi doživeli pozitivne, stalne i velike promene koje se mogu ponoviti.
Već tokom same aktivacije dolazi do spontanih isceljenja, a odnose se ponajviše na akutne fizičke i emocionalne poremećaje. Sve ukazuje na to da aktivacija DNK deluje na fizičko telo pomažući mu da se preusmeri zdravijem načinu života. Iz izveštaja i svedočenja ljudi koji su prošli aktivaciju, vidi se da dolazi do značajne detoksifikacije na oba nivoa - fizičkom i emocionalnom.
Radi se o važnom procesu čišćenja koji počinje s aktivacijom a traje nekoliko nedelja, a periodično i nekoliko godina sve dok ne bude okončan.

Aktivacija ubrzava psihološku budnost i potiče suptilne promene. Rezultati pokazuju da su pojedinci smireniji te se stoga bolje usmeravaju u svakodnevnom životu i lakše nalaze smislenu svrhu svoga života.

Iako se čini da se većina izveštaja odnosi na pozitivne promene fizičkog stanja, ipak su značajnije one koje se odnose na oslobađanje osećaja, intelektualnu bistrinu i poboljšanje međuljudskih odnosa. Ono što doista fascinira je jedan aspekt aktivacije DNK koji se odnosi na brzinu njenoga delovanja; aktivacija je gotovo automatska!

Aktivacije DNK zaista pridonose jasnijoj orijentaciji u životu i ličnoj sudbini! Ubrzavaju ovladavanje sobom i otvaraju vrata uvidima,o tome, KO ste vi, ustvari! Na ovoj ste planeti kako biste osećali, stvarali i delili s drugima. Veliki je izazov hrabro pogledati u sebe, otkriti unutrašnje prepreke na putu, a zatim ih otklanjati. Samospoznaja je ključ vaše slobode. A aktivacije DNK idu u srž tih istina o sebi.
Ukratko,sažimamo ono što su hiljade ljudi izvestili. Radi se o postojanim i pozitivnim promenama sažetima u četiri glavne kategorije:

Telesne

• Telo se čisti
• Kosa i nokti brže rastu
• Osoba se oseća i izgleda mlađe
• Raste nivo energije
• Sanjaju se jasnovidni snovi
• Rada se želja za boljom prehranom
• Povećava se komunikacija unutar tela
• Raste potreba da pijete svežu vodu
• Dolazi do sposobnosti bržeg samoisceljivanja tela

Psihološke i emocionalne

• Povećano samopouzdanje
• Povišena moć percepcije
• Istančani osećaj prepoznavanja istine
• Precizna upotreba jezika
• Manje stresa i briga
• Oštrije pamćenje i brže manifestovanje željenog
• Obnovljen osećaj kompetentnosti

Vaše veze i odnosi

• Lakše i brže prihvatanje i deljenje novih osećaja
• Otpuštanje proživljenih i potisnutih sadržaja
• Bistrije sagledavanje značenja neke veze
• Otkrivanje dublje veze s drugima
• Privlačenje »srodnih duša i članova duhovne porodice«

Samootkrivanje

• Automatska sposobnost suočavanja sa istinom o sebi
• Pronalaženje smislenih i jasnih odgovora na životne izazove
• Transformisanje neizvesnosti u izvesnost i istinu
• Sposobnost koncentracije na ovde i sada

Dugoročne dobrobiti o kojima su primljeni izveštaji:

• Oslobađanje duboko potisnutog emocionalnog stresa
• Oslobađanje od oklevanja, sumnji i strahova
• Neodoljiva potreba za fizičkim i emocionalnim čišćenjem
• Očiglednije traženje i nastojanje da se sledi lični sveti put
• Bolje razumevanje svrhe života
• Jasnija slika o sopstvenoj jedinstvenosti
• Ostvarenje ljubavi prema sebi i samopouzdanje
• Razumevanje činjenice da nam Svemir ogleda naše probleme kako bismo ih identifikovali i eliminisali
• Svest o vremenima koja se menjaju i uslovima u kojima živimo.

Aktivacije DNK deluju poput katalizatora koji potiče ćeliju da se vrati u čistije i zdravije stanje, što vodi zdravijem i srećnijem telu. Proces čišćenja ćelije počinje eliminacijom stresa,nakupljenog kroz godine i godine života. Stres i emocionalne krhotine obično čine najveći deo otpada, ali se taj otpad aktivacijom lako eliminiše i čisti iz tela.Proces čišćenja i eliminacije teče automatski dalje nakon aktivacije DNK.

Većina zagađivača iz okoline koji ulaze u telo industrijskog su porekla, društveno su prihvaćeni, a telu su strani elementi koji ugrožavaju odbrambeni imuni sistem. Telo ih upija putem kozmetičkih proizvoda, iz plastičnih pakovanja prehrambenih namirnica, zaostalih pesticida, radijacije, i naravno, iz duvanskog dima. Ne zaboravimo da opasni virusi gripe i drugih bolesti neprestano plutaju zrakom oko nas.
Loša probava, nepotpuna asimilacija hrane u telu, nemoć da se eliminišu štetni mikrobi, te uz to procesiranje telesnog otpada i nusproizvoda metabolizma, velik su teret telu.

Telo koje je pod stresom, te mu stoga treba detoksifikacija, najosetljivije je na bolest. Stoga treba preduzeti sve što je moguće kako bi telo održali čisto i funkcionalno. U nedavno obavljenoj knjizi »Radikalno isceljivanje« dr. Rudolf Ballentine, američki lekar, u detalje obašnjava procese detoksifikacije i čišćenja. U knjizi su odlični grafički prikazi i preporuke za vaše zdravlje.Uvek imajte na umu da svako voli jesti, i da ulažemo beskrajan trud kako bismo pripremili što ukusnija jela, ali kao što to dr. Ballentine mudro kaže: »Ne zaboravite da hranjenje tela zahteva i njegovo dobro čišćenje.«

Šta se zbiva nakon što ste aktivirali svoju DNK

Iz hiljade svedočanstava, izveštaja i razgovora saželi smo podatke o tome šta se zbiva nakon što se aktivira DNK. Iako su promene drugačije od jedne do druge osobe u njima ipak postoji zajednička nit vodilja. Verujemo da će ovi izveštaji pružiti i vama dovoljno građe za dalje napredovanje.
Imajte uvek na umu da ste aktivacijama DNK pokrenuli lavinu promena koje će trajati do kraja vašeg života. To je automatski proces koga biste trebali biti svesni. Primećujemo da su promene stalne i dve godine posle aktivacije DNK. Naročito se ogledaju u raznim procesima čišćenja.
Kako vreme prolazi, fizičko-psihološki aspekti čišćenja polako se smiruju u tanane promene, u mnogo slučajeva sasvim podsvesne procese. Telo je odlučno u tome da se oslobodi svih stranih čestica u procesu neprestanog čišćenja. Treba mu više hrane i više pažnje. Po svaku cenu želi biti čisto. Kad se to dogodi, tome se prilagođavate i psihološki a to znači manje emocionalnog smeća.
Stoga ćete prolaziti kroz periodične pojave psihološkog čišćenja,bolje rečeno emocionalnog oslobađanja.
Svedoci smo periodičnog emocionalnog čišćenja. Duboko potisnuta emocionalna opterećenja izranjaju na površinu i traže svoje razrešenje. Nisu to krize ni napadi nego jednostavno želja da se čovek oslobodi i iz tela izbaci sve što je preživelo. . Neka se emocionalna pitanja podignu u vašu svest, razmotrite ih, učite iz tog iskustva a da mu se pritom ne suprotstavljate. U njima je za vas važna pouka koju trebate doživeti i s njom se suočiti.
Kad budete jednom razumeli značenje te emocije, naoružajte se snagom da je nadvladate i prigrlite ono što vam dolazi. Proces možete ubrzati time što ćete zauzeti stav pun ljubavi. Ljubite to što otpuštate svim srcem a zatim otpustite od sebe. Tu je ono pravo značenje uputstva:»Otpustite, otpustite...« I dopustite da Bog ude u igru.

Fizičko-psihološki aspekt čišćenja nastavlja se sve dok se potpuno ne smirite i prihvatite sebe. Sloboda je predivan osećaj. Budite spremni i otvoreni da iskusite ta podsvesna emocionalna oslobađanja. Za vas su ona dobra. Možda u sebi nosite neki nerešeni problem s ocem ili majkom, suprugom ili prijateljem, od detinjstva pa do današnjeg dana. Sve to treba izaći iz tela, sve se mora očistiti iz tela, uma i srca.

Ne zaboravite da ste aktivacijom DNK pokrenuli proces božanskog samoostvarivanja. Imajte to na umu kako ne biste obustavili pozitivni proces. Kad ste se jednom aktivirali, već ste objavili svom telu, umu i duši da ćete se uvek »sećati ko vi u stvari jeste« i da ćete zbog toga »zauvek biti stopljeni sa svojim Stvoriteljem«. To su ozbiljne namere koje obavezuju i koje uvek treba poštovati.

Isceliti znači,uspostaviti izgubljenu celinu, čisti odraz Izvora. Da bi božanska energija mogla ponovo teći vašim telom, trebate ga osloboditi od otrova a misli pročistiti. Jačate, zauzimate pozitivniji stav prema životu i više se oslanjate na svoju unutrašnju mudrost. Život se pojednostaljuje i obogaćuje. Jedinstveni ste i dovoljni sami sebi, ništa vam ne treba, ni od koga ne zavisite i nikada niste sami. Drag vam je mir a slobodu cenite. To je rezultat vašeg rada da sebe iscelite i osnažite.


''Ako imate sreće, vaše lečenje će doći u obliku kakav očekujete. A ako zaista imate sreće, vaše lečenje će doći u obliku o kakvom niste ni sanjali, onakvom kakav je Univerzum planirao za vas. "~ Dr. Erik Perl ~

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.